Nedladdning av shapefiler för framtida medelvattenstånd

Datafilerna innehåller zippade shapefiler för tre olika utsläppsscenarier: RCP2.6, RCP4.5 och RCP8.5 för åren 2050 och 2100.

Varje utsläppsscenario för ett visst år är i sin tur uppdelad i 14 delar där varje del motsvarar ett geografiskt område.

Man kan titta på shapefiler med hjälp av till exempel följande online tjänst: mapshaper eller med hjälp av program såsom QGIS.

Mer information om data och format finns i metadata.